Regulament modificat pentru abonamentele gratuite acordate pensionarilor

17 IAN 2023

Pensionarii clujeni care au pensie de până în 2.500 de lei vor primi gratuitate pe la transportul în comun pe toate liniile CTP. Propunerea de mărire a punctului maxim al veniturilor pentru acordarea abonamentelor gratuite a fost lansată recent de Primăria Cluj-Napoca în consultare publică. 

Municipalitatea arată că au existat multiple cereri pentru creșterea limitei maxime a veniturilor pentru acordarea abonamentelor gratuite, ca urmare a creșterii punctului de pensie, din ianuarie 2023.

„Date fiind multiplele solicitări ale cetățenilor cu referire la majorarea nivelului de venituri până la care să se acorde facilități la transportul public în comun pentru persoanele vârstnice, pensionarii cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca și pentru cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca, urmare a majorării punctului de pensie de la 1.265 lei în ianuarie 2020, la 1.785 lei începând cu ianuarie 2023, rezultând o majorare de 29,13% față de luna ianuarie 2020, considerăm necesară majorarea nivelului de venituri până la care persoanele vârstnice și pensionarii din municipiul Cluj-Napoca pot beneficia de facilități la transportul public în comun”, se arată în referatul de aprobare a hotărârii de consiliu local. 

Care este limita maximă pentru acordarea de abonamente gratuite?

Astfel, noile reguli prevăd următoarele valori maxime: 

1. Abonamente valabile pe toate liniile se acordă pentru:

  • persoanele vârstnice definite conform art. 1 alin. (4) din Legea nr. 17/2000 și pensionarii ale căror venituri înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica „Total drepturi” sunt de până la 2.500 lei (față de 2.150 lei anterior);
  • persoanele vârstnice definite conform art. 1 alin. (4) din Legea nr. 17/2000 care au împlinit vârsta de 70 ani și pensionarii care au împlinit vârsta de 70 ani, indiferent de cuantumul pensiei;
  • cetățenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca, indiferent de cuantumul pensiei.

2. Abonamente valabile pe o singură linie pentru persoanele vârstnice definite conform art. 1 alin. (4) din Legea nr. 17/2000 și pensionarii ale căror venituri înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica ”Total drepturi” sunt cuprinse între 2.501 lei și 2.750 lei (față de 2.151 lei – 2.400 lei anterior);

Pentru pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate, care au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor, în cuantum fix (care se regăsește pe cuponul de pensie în expresia „S.fixă” = Sumă fixă), se vor lua în considerare doar veniturile înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica „pensie” (conform prevederilor art. 77, alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare) și nu veniturile înregistrate la rubrica „Total drepturi”.

Etapa consultării publice are loc în perioada 12-27 ianuarie 2023.Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Moților nr. 7 sau la orice primărie de cartier.

Pentru a intra în vigoare, modificările tebuie aprobate prin hotărâre de consiliu local.

Cum pot fi obținute abonamentele gratuite?

Abonamentele de călătorie vor fi încărcate pe carduri de călătorie. Încărcarea abonamentelor pe cardurile de călătorie se face la unul dintre centrele de ticketing ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. la solicitarea persoanelor în baza următoarelor documente:

  • cartea/buletinul de identitate;
  • cuponul de pensie din luna anterioară solicitătii;
  • cardul de călătorie emis anterior (pentru beneficiarii care nu sunt la prima solicitare de emitere a cardului de călătorie);
  • cererea de emitere a primului card de călătorie care va fi în conformitate cu GDPR (Regulamnetul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal);
  • dovada privind calitatea de cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca.

InfoTrafic este un canal media unic in Romania, care emite in statiile de autobuz din Cluj-Napoca. Audienta canalului este de 130.000 de ascultatori si este masurata si garantata de CTP prin numararea de calatorii vandute zilnic in cele 31 de statii in care emite. InfoTrafic ofera pachete de publicitate potrivite pentru orice mix de marketing.

CONTACT